Våre lag

REKRUTT

Dette er et tilbud til lokale 13 - 15 åringer. Det holdes faste, ukentlige treninger i nærmiljøet, og formålet er å videreutvikle unge, talentfulle, lokale utøvere. Gruppa består i sesongen 2022/2023 av 11 utøvere, og er med på flere samlinger med resten av laget.
JUNIOR

Fra junior alder stilles det noe høyere krav, og utøverne må kvalifisere seg etter gitte kriterier for å være med. Det arrangeres faste, ukentlige treninger, samt regelmessige samlinger i forberedelses-perioden. Gruppa satser mot skirenn som Norges Cup og junior-NM, og består av 8 utøvere i sesongen 2022/2023.
SENIOR

På samme måte som for juniorene, må også utøvere på seniornivå kvalifisere seg etter gitte kriterier for å være en del av laget. Denne gruppa har også faste, ukentlige treninger, samt regelmessige samlinger i   forberedelses perioden.   Hovedmålene er Norges Cup,  Skandinavisk Cup og NM. Sesongen 2022/23 har vi ingen seniorer da vi har vært så heldige og få de på større lag (Team ELON og Team Aker Dæhlie).